DÔLEŽITÝ OZNAM! PREVENTÍVNE OPATRENIE!

V súlade s aktivovaním čl. 5 Ústavy vládou SR je od 16.3.2020 6:00h až do odvolania vyhlásený núdzový stav.

Z tohoto dôvodu prechádzajú zubno-lekárske ambulancie v celej SR do špeciálneho režimu. 

Až do odvolania bude platiť odklad plánovaných ošetrení. Osobný kontakt len v nevyhnutných prípadoch.

Všetko je potrebné riešiť telefonicky 0910 13 11 15.

MDDr. Martin Šimo
vedúci ošetrujúci lekár.

P.S.: umývajte si ruky, noste rúšky a budte zdraví, pokiaľ možno v izolácii.