cenník

K našim klientom pristupujeme individuálne. Inak to ani nie je možné. Po vstupnej prehliadke, kedy dôsledne vyšetríme stav chrupu a ústnej dutiny, stanovíme liečebný plán, ktorý obsahuje podrobnú cenovú kalkuláciu.

Klient preto dopredu vie, ktoré ošetrenie je nevyhnutné, ktoré možno odložiť a ktoré je skôr kozmetické. Klient pozná časovú náročnosť a cenové alternatívy jednotlivých riešení. Cena ošetrenia nesmie byť prekvapením, ale je dopredu prediskutovaná.

Východisko pre kalkuláciu je čas, potrebný na poskytnutie výkonu zdravotnej starostlivosti. Niekedy trvá ošetrenie troch plôšok zuba výplňou 30 minút, inokedy 90 minút, preto je nevyhnutné kalkulovať podľa časových nárokov ošetrenia.