cenník

K našim klientom pristupujeme individuálne. Inak to ani nie je možné. Po vstupnej prehliadke, kedy dôsledne vyšetríme stav chrupu a ústnej dutiny, stanovíme liečebný plán, ktorý obsahuje podrobnú cenovú kalkuláciu.

Klient preto dopredu vie, ktoré ošetrenie je nevyhnutné, ktoré možno odložiť a ktoré je skôr kozmetické. Klient pozná časovú náročnosť a cenové alternatívy jednotlivých riešení. Cena ošetrenia nesmie byť prekvapením, ale je dopredu prediskutovaná.

Východisko pre kalkuláciu je čas, potrebný na poskytnutie výkonu zdravotnej starostlivosti. Niekedy trvá ošetrenie troch plôšok zuba výplňou 30 minút, inokedy 90 minút, preto je nevyhnutné kalkulovať podľa časových nárokov ošetrenia. 

Do cien nezarátavame skryté položky ako anestézia, kofferdam, práca s mikroskopom, prípravu chirurgického stolíka, či pandemickú taxu.

Príklady cien ošetrenia:

 1. Potrebujem zistiť v akom stave sú moje zuby: 
  • B01 – Vstupné zubnolekárske vyšetrenie
  • B52 – Záhryzové RTG snímky
  • B52 – Intraorálne snímky mŕtvych zubov
   • celková cena: 120€, trvanie 50-60min
 2. Mám stredne veľký kaz, ešte ma nebolí: 
  • F02 – Fotokompozitná výplň stredného rozsahu
   • celková cena: 120€, trvanie 45-60min
 3. Mám hlboký kaz, bolí ma zub, mám zapálenú zubnú dreň: 
  • K32 – Definitívne endodontické ošetrenie dvoch kanálikov
  • F02 – Fotokompozitná výplň stredného rozsahu
   • celková cena: 300€, trvanie 90-120min
 4. Mám zlomený zub, ktorý treba vytrhnúť: 
  • S21 – Komplikovaná extrakcia zuba
   • celková cena: 120€, trvanie 5-60min
 5. Mám zlomený zub, ktorý chcem zachrániť, resp. nahradiť:
  • K32 – Definitívne endodontické ošetrenie dvoch kanálikov
  • F02 – Fotokompozitná výplň stredného rozsahu
  • P20 – Digitálny odtlačok
  • P22 – Priamo zhotovená ochranná korunka
  • P25 – Štandardná korunka
   • celková cena: 680€, trvanie 240-300min
 6. Mám škaredý zub, potrebujem fazetu, resp. korunku: 
  • P03, P02 – konvenčné odtlačky
  • P22 – Priama provizórna korunka
  • P23 – Nepriama provizórna korunka
  • P26 – Estetická korunka
   • celková cena: 545€, trvanie 180 – 240min
 7. Mám tmavé zuby, potrebujem vybieliť: 
  • K62 – Komplexné bielenie PureWhitening
   • celková cena: 500€, trvanie v ordinácii: 120-180min, asi 2-3 týždne doma a každého pol roka jeden deň.
 8. Chýba mi zub, potrebujem mostík, resp. implantát: 
  • P20 – Digitálny odtlačok
  • P22 – Priame ochranné korunky na piliere
  • P25 – 3 členy mostíka (pilier – medzičlen – pilier)
   • celková cena: 1000€, trvanie: 180min

alebo

  • B03 – Konzultácia s odporúčaním na CBCT vyšetrenie
  • D01 – Zavedenie fixtúry implantátu
  • D02 – Zavedenie vhojovacieho valčeku
   • to je chirurgická časť, po 3 mesiacoch
  • D03 – Abutment
  • P25 – Štandardná korunka
   • celková cena: 1370€, trvanie: 120 – 180min