celková anestézia

Celková anestézia

 

Pokyny pre pacientov, ktorí budú ošetrovaní v celkovej anestéze

 

Celková anestézia je liekmi navodený stav bezvedomia podobný pokojnému spánku a odstráni vnímanie
bolesti. Anestézia zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických alebo liečebných medicínskych
intervenčných výkonov, to znamená zásahov do organizmu operačnej i neoperačnej povahy.

Anestéziologické postupy slúžia zároveň na kontrolu životne dôležitých telesných funkcií, najmä krvného obehu a dýchania počas operácie a po nej. Anestéziu vykonáva lekár – anestéziológ so zdravotnou sestrou.

Celková anestézia v stomatológii

Ošetrenie v celkovej anestézii ponúka stomatológovi ideálne podmienky pre prácu v ústnej dutine. Tým sa urýchľuje a zefektívňuje práca najmä pri rozsiahlejších stomatologických výkonoch. Pacienti profitujú
z bezbolestnosti výkonu a zbavenia sa strachu v zubnej ambulancii. Výhody celkovej anestézie spočívajú predovšetkým u pacientov s nezvládnuteľným strachom z ošetrenia, u detí a u pacientov s mentálnym postihnutím. Ambulantná anestézia je výkon, po ktorom môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie po niekoľkých hodinách.

Komu je určená celková anestézia?

– pacienti so strachom z ošetrenia
– deti
– mentálne postihnuté osoby alebo inak hendikepovaní pacienti
– náročný stomatologický zákrok, časová náročnosť ošetrenia
– pacienti s nadmerným dávivým reflexom

Ako to celé prebieha?

Celková anestézia je proces s viacerými úkonmi. Súčasťou anestézie je premedikácia, to znamená príprava pacienta na anestéziu a na operáciu liekmi, ktoré zbavia pacienta strachu a znižujú riziko vzniku komplikácií. Pred zahájením anestézie sa zabezpečí vnútrožilový prístup pre podanie infúzneho roztoku, a ktorým sa následne podávajú anestetiká. Anestézia sa vykonáva v intubačnej anestézii zavedením intubačnej kanyly do priedušnice. U detí sa úvod do celkovej anestézie môže zahájiť vdychovaním inhalačného anestetika tvárovou maskou a až po uspatí sa zabezpečí vnútrožilový prístup kvôli minimalizácii traumatického zážitku dieťaťa z vpichu. Počas anestézie má pacient monitorované všetky životné funkcie. Po ukončení anestézie zostáva pacient nevyhnutne potrebnú dobu pod dohľadom anestéziológa, ktorý rozhodne o prepustení do domácej starostlivosti.

Pri každom výkone v medicíne, to znamená aj v anestézii sa v ktorejkoľvek forme môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie patria: nevoľnosť, zvracanie, alergické reakcie, pocit škriabania v krku, únava.

Pokyny pred celkovou anestéziou:

– interné resp. pediatrické predoperačné vyšetrenie (nie staršie ako 3týždne)
– nejsť a nepiť 6 – 8hodín pred anestéziou
– nefajčiť 6 hodín pred anestéziou
– deň pred anestéziou nepiť alkoholické nápoje
– nepoužívajte make-up a lak na nechty
– lieky, ktoré pravidelne užívate, napr. na vysoký krvný tlak, môžete zapiť malým množstvom vody
– v deň anestézie si zabezpečte sprievod dospelej osoby

Pokyny po celkovej anestézii:

– počas 24 hodín po anestézii neviesť motorové vozidlo a aktívne sa zúčastňovať cestnej premávky
– zdravotnícke zariadenie môžete opustiť len v sprievode dospelej osoby
– zabezpečte si prítomnosť dospelej osoby v domácnosti po dobu 24 hodín od ukončenia anestézie
– po dobu 1 týždňa sa vyvarujte psychickej a fyzickej záťaži

Cena celkovej anestézie:

– Prvá hodina celkovej anestézie je v hodnote 180€
– Každá ďalšia hodina v hodnote 160€
– Odhadovaná dĺžka celkovej anestézie závisí od trvania dohodnutých stomatologických zákrokov, odhad je možný jedine po osobnej konzultácii so zubným lekárom.

MUDr. Henrich Pénzeš, súkromný anestéziológ
Tel.: 0905 457 166