kontakt

Ambulancia:

Dolnopotočná 5, 917 01 Trnava

Spoločnosť:

DentiSimo s.r.o.

telefón: 0910 13 11 15

IČO: 50791346

DIČ: 2120484135

e-mail: dr.martin.simo@icloud.com

Bankové spojenie: 

SK87 0200 0000 0038 1630 9151