kontakt

Ambulancia:

Dolnopotočná 5,

917 01 Trnava

DentiSimo s.r.o.

kontakt:

0910 13 11 15

dr.martin.simo@icloud.com

IČO: 50791346

DIČ: 2120484135

Bankové spojenie: 

SK87 0200 0000 0038 1630 9151

Dentálna hygiena:

Žarnova 1, 917 01 Trnava

DentiMay s.r.o.

0905 641 813

mayerova69@gmail.com

IČO: 50805261