dentálna hygiena

Pracujeme s modernou zobrazovacou technikou, kedy môže pacient na veľkej obrazovke, pomocou intraorálnej kamery, detailne vidieť aktuálny stav svojich zubov ako i stav dentálnej hygieny – teda obraz vlastnej starostlivosti o svoj chrup.