Kontakt

Ambulancia:

Kapitulská 26, 917 01 Trnava

recepcia: 0910 131 115

e-mail: dr.martin.simo@gmail.com

Spoločnosť:

DentiSimo s.r.o.

IČO: 50791346

DIČ: 2120484135

Bankové spojenie: SK87 0200 0000 0038 1630 9151